dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 

MAPA SERWISU

Zapraszamy *

Strona Glówna*

Aktualności

Kultura

Sport

Charakterystyka gminy

    • Położenie

    • Podział administracyjny

    • Herb i flaga

    • Warto zobaczyć

Historia gminy

Galeria zdjęć

    • 2012

        • Wigilia

    • 2013

        • Bal Przedsiębiorców

        • Dzień Kobiet

        • Otwarcie świetlicy wiejskiej

        • Dzień Dziecka

        • XXIII Złaz Łękawiaków

Urząd gminy

Statut gminy

Dane teleadresowe

Władze gminy

    • Wójt

    • Sekretarz

    • Skarbnik

    • Rada Gminy

        • Biuro Rady

        • Radni Gminy

    • Pozostała kadra kierownicza

Struktura urzędu

    • Regulamin organizacyjny

Informacje z działalności między sesjami

Zamówienia publiczne

Nabór pracowników

Dla interesanta

    • Jak załatwić sprawy w urzędzie

    • Numery kont bankowych

Informator

Patronat Honorowy Wójta*

Nowiny z Gminy Bełchatów

Gmina w mediach

Inwestycje w gminie

WFOŚiGW w Łodzi

PSZOK Zawady*

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Ochrona środowiska

    • Gospodarka odpadami

        • Azbest

        • Zasady segregacji odpadów

        • Odpady wielkogabarytowe

        • PSZOK

    • Ochrona zwierząt

    • Utrzymanie porządku i czystości

    • Decyzje środowiskowe

Projekt "Gimnazjum nowych horyzontów"

Projekt "eInclusion"

    • Aktualności

    • O projekcie

    • Rekrutacja

    • Kontakt

Projekt "eInclusion" - II edycja

    • Rekrutacja

Projekt "Akademia kompetencji kluczowych"

Projekt „Dobre przedszkole w szkole”

Projekt "Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość"

Organizacje pozarządowe i wolontariat

GKRPA

Studium

Plan i strategia rozwoju gminy

Sołectwa

    • Struktura sołectw

    • Fundusz Sołecki

    • Rady Sołeckie

Konsultacje społeczne

Projekt "Gmina Bełchatów przyjazna środowisku (...)"

Podatki

    • Aktualności

    • Podatek od środków transportowych

    • Podatek od nieruchomości

        • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

        • Podatek od nieruchomości od osób prawnych

    • Podatek leśny

        • Podatek leśny od osób fizycznych

        • Podatek leśny od osób prawnych

    • Podatek rolny

        • Podatek rolny od osób fizycznych

        • Podatek rolny od osób prawnych

    • Zwrot podatku akcyzowego

Gospodarka komunalna

    • Harmonogram odczytu wodomierzy

GOPS

    • Kontakt

    • Pomoc społeczna

    • Świadczenia rodzinne

    • Fundusz Alimentacyjny

    • Wzory wniosków

    • Projekt POKL

        • ROK 2011

        • ROK 2012

        • ROK 2013

        • ROK 2014

        • ROK 2015

Oświata

    • Kontakt

    • Pomoc materialna

    • Kształcenie młodocianych

GCK*

PKTiUKGB*

Urzędy i instytucje

Pliki do pobrania

BIP*

Portal Gminy*

Facebook*

Spot Promocyjny Gminy*

Nowiny*

Serwis SMS*

Stan wodomierza*

Harmonogram inkasentów*

Unia Europejska*

Unia Europejska - Fundusz Spójności*

Ankieta*

Galeria zdjęć*

Druki*

Usługi tłumacza*

Sprawy Obywatelskie*

KMZB*

KRD*

Projekt "eInclusion"*

PROW*

POKL*

Program Regionalny*

Kampania RPO*

Lokalspl*

Komunikacja Gminna*

PKGB*

Ciekawe linki

PKS Bełchatów*

MZK Bełchatów*

GeoPortal*

Kampania antyazbestowa*

XI Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"*

Pogoda*

Meteogram*

Indexfirm*

Księga gości*

Kalendarz