dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na realizację zadań publicznych w 2018 roku.Szczegółowe informacje w załączniku   ...więcej
2018-02-23 15:14:14


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ:
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.Szczegółowe informacje dostępne w załączniku   ...więcej
2018-02-12 15:33:20


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztu  ...więcej
2018-01-05 14:00:41


INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:
- Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytk  ...więcej
2017-11-28 15:01:19


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI:
Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o w  ...więcej
2017-11-24 14:09:32


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI:
Ogłoszenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i   ...więcej
2017-11-16 15:02:49


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT:
Zarządzenie nr 123/2017 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztu  ...więcej
2017-11-03 09:58:11


POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT:
Zarządzenie nr 122/2017 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju edu  ...więcej
2017-11-03 09:45:37


KONSULTACJE SPOŁECZNE:
Starosta Bełchatowski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmi  ...więcej
2017-10-11 13:01:19


OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT:
ZARZĄDZENIE NR 115/2017 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania d  ...więcej
2017-10-10 10:41:12

Pokazano 1 - 10 z 54
następne