dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
Projekt „Dobre przedszkole w szkole”

Dnia 01.04.2015 r Gmina Bełchatów przystąpiła do projektu „Dobre przedszkole w szkole” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Numer i nazwa poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych w Gminie Bełchatów w celu ich doposażenia, a tym samym dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach projektu zostaną zmodernizowane place zabaw oraz zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie w zakresie: utrzymania czystości w pomieszczeniach, doposażenia kuchni, mebli, sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, kserokopiarki oraz zestawu zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowana jest w dwóch zadaniach:

1. Organizacja placu zabaw.

2. Wyposażenie

Całkowita wartość projektu to 297 538,00 zł.