dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
Projekt "Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość"
HARMONOGRAMY Z ZAJĘĆ DODATKOWYCH:
Zajęcia z terapii behawioralnej, Gminne Przedszkole w Domiechowicach/oddział w Janowie

Zajęcia z terapii z elementami SI, Gminne Przedszkole w Domiechowicach/oddział I w Domiechowicach (97-400 Bełchatów, ul. Grabowa 80)

Zajęcia z terapii z elementami SI, Gminne Przedszkole w Domiechowicach/oddział III w Kurnosie Drugim (97-400 Bełchatów, Kurnos Drugi 16)

Zajęcia z terapii z elementami SI, Gminne Przedszkole w Domiechowicach/oddział III w Kurnosie Drugim

Zajęcia z terapii z elementami SI, Gminne Przedszkole w Domiechowicach/oddział IV w Niedyszynie (97-400 Bełchatów, Niedyszyna 40)

Zajęcia z terapii z elementami SI, Gminne Przedszkole w Domiechowicach/oddział IV w Niedyszynie (97-400 Bełchatów, Niedyszyna 40)

Zajęcia z terapii z elementami SI, Gminne Przedszkole w Domiechowicach/oddział w Janowie (97-400 Bełchatów, Janów 1), Gminne Przedszkole w Domiechowicach/oddział w Łękawie (97-400 Bełchatów, Łękawa) 
 
PRZEDSZKOLAK - NAJLEPSZA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ:


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:


Formularz zgłoszeniowy:
Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej:
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:
Regulamin:

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA:
Harmonogramy udzielania wsparcia w Projekcie „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Harmonogram udzielania wsparcia - terapia z elementami SI - oddział Janów - P. A. Gembicka -
Harmonogram udzielania wsparcia - terapia z elementami SI - oddział w Kurnosie Drugim - P. K. Faustriak -
Harmonogram udzielania wsparcia - terpaia z elementami SI - oddział Domiechowice i Niedyszyna - P. M.Bartos -
Harmonogram udzielania wsparcia - terapia behawioralna - P. A. Mularczyk -
HARMONOGRAM:
Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:


OGŁOSZENIE O NABORZE:
Zastępca Dyrektora Gminnego Przedszkola w Domiechowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach oddział w Janowie w ramach realizacji projektu "Przedszkolak - najlepsza inwestycja w przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły naboru:
Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy - karta zgłoszenia dziecka 
Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Regulamin
O projekcie:

Gmina Bełchatów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”.

Wartość projektu to 486 298,93 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 413 354,09 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.11.2016 r. – 31.01.2018 r. obejmie 30 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim. Do nowego oddziału Gminnego Przedszkola w Domiechowicach utworzonego w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie przyjętych zostanie 18 dzieci z gminy Bełchatów. W zajęciach dodatkowych z zakresu terapii z elementami integracji sensorycznej i terapii behawioralnej wezmą dzieci z wszystkich oddziałów przedszkola ze wskazaniem do danego typu zajęć.

Cel główny Projektu to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie od 1.11.16r.do 31.01.18r. dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z terenu wiejskiej gminy Bełchatów poprzez wygenerowanie 18 dodatkowych miejsc w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach, poprawę jakości edukacji i rozszerzenie oferty przedszkola o terapię integracji sensorycznej i behawioralną.

Do zakładanych produktów i rezultatów należą, m. in.:

1.Liczba 1 ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem, zlokalizowanego na obszarach wiejskich;

2. Liczba 1 utworzonego na terenie gminy Bełchatów oddziału przedszkolnego wyposażonego w urządzenia na plac zabaw, sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble;

3.Liczba 18 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;

4.Liczba 14 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;

5.Liczba 18 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Bełchatów, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min.25%;

6. Liczba 14 dzieci z Gminnego Przedszkola w Domiechowicach, u których nastąpiło wyrównanie dysfunkcji w zakresie integracji sensorycznej o min.10% lub 5%dla dziecka z autyzmem w wyniku udziału w terapii z elementami SI;

7. Liczba 1 dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach, u którego nastąpiła korekcja deficytów behawioralnych o min.5%w wyniku udziału w terapii behawioralnej;

8. Liczba 1130 godzin w ramach podstawy programowej dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Bełchatów;

9. Liczba 532 godzin zajęć dodatkowych-terapia z elementami SI dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach;

10. Liczba 82 godzin zajęć dodatkowych-terapia behawioralna dla dziecka uczęszczającego do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach.

Realizowane zadania, to:

1. Wygenerowanie i funkcjonowanie w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach/oddział w Janowie nowych miejsc przedszkolnych dla 18 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Bełchatów

2. Realizacja zajęć dodatkowych dla 14 dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach z zakresu terapii z elementami integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej.