dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
Projekt "Gimnazjum nowych horyzontów"
GIMNAZJUM NOWYCH HORYZONTÓW:


Gmina Bełchatów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Gimnazjum nowych horyzontów”.

Wartość projektu to 440 963,13 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 374 818,66 zł, ze środków Budżetu Państwa – 35 277,05 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.08.2017 r. – 30.06.2019 r. obejmie 76 uczniów klas VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie oraz klas II-III i 1 nauczyciela byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie, którzy zamieszkują w rozumieniu KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

Cel główny to poprawa przygotowania 76(37K,39M)uczniów byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie do uczestnictwa na rynku edukacyjno-zawodowym oraz wzrost efektywności funkcjonowania byłego Gimnazjum Publicznego w okresie 1.08.2017r.-30.06.2019r. poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, językowych i w zakresie uniwersalnych umiejętności, indywidualizację pracy z uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela z zakresu oligofrenopedagogiki, doposażenie byłego Gimnazjum Publicznego w narzędzia TIK i pomoce do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:
1. Liczba 75 (37K, 38M) uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
2. Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
3. Liczba 1 nauczyciela, który uzyskał kwalifikacje po opuszczeniu programu;
4. Liczba 1 nauczyciela byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie, który nabył umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie realizacji projektu.

Realizowane zadania, to:
1. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych na rynku pracy i edukacyjnym oraz właściwych postaw/umiejętności dla uczniów byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie,
2. Wyposażenie byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych wraz z realizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
3. Doposażenie byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb i wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z realizacją terapii pedagogicznej oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach wsparcia uczniów młodszych i indywidualizacji pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
4. Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczyciela pracującego w byłym Gimnazjum Publicznym w Dobrzelowie.

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

- Regulamin Projektu

- Formularz zgłoszeniowy do projektu „Gimnazjum nowych horyzontów” dla uczennic/uczniów z kl. II i III byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie oraz z kl. VII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie

- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie „Gimnazjum nowych horyzontów”

- Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Deklaracja uczestnictwa w studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki w ramach Projektu „Gimnazjum nowych horyzontów”.

- Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie (12.01.2018)

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie (18.01.2018)

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie (18.01.2018)

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie (22.01.2018)

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie (23.01.2018)

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie (21.02.2018)

- Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie (09.03.2018)

PLAKAT REKRUTACYJNY

Informacje dodatkowe:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (kl. VII) w dniu 27.11.2017 zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.

Zajęcia fizyczno-chemiczne w dniach 5.10.2017 11.10.2017 zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.

Dnia 21.12.2017r. w godzinach 7.15-8.00 zostaną odrobione zajęcia unijne - zajęcia chemiczno - fizyczne klasa VII wyrównawcze za 5 października.

Informujemy o odwołaniu zajęć 20.12.2017 z terapii pedagogicznej - zajęcia indywidualne o godzinie 7.00 oraz 21.12.2017 r. czwartek godz. 7.00 zajęcia grupowe z terapii pedagogicznej oraz 8.00 zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej oraz o 14.25 zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej.

W dniach 16 - 19 stycznia 2018 nie będzie zajęć unijnych z języka angielskiego z powodu choroby nauczyciela.

Zajęcia fizyczno-chemiczne w dniach 15.02.2018 i 16.02.2018 zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.

Zajęcia z języka polskiego w dniu 19.02.2018 zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.