dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
Zamówienia publiczne
KOMUNIKAT:
W związku z awarią Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 22.02.2013 r. Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Gminy Bełchatów informuje, iż odpowiedzi na zapytania, które zostały zamieszczone w BIP w dniu 21.02.2013r. znajdują się poniżej:

1) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę tłucznia dolomitowego – Frakcja od 4 do 31,5 mm – na potrzeby remontu dróg na terenie Gminy Bełchatów w 2013 roku"
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ -

2) dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 2.400.000,00 PLN”
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ -
Opinia bankowa -
Opinia z WFOŚiGW w Łodzi -

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Aktualne informacje o prowadzanych przetargach znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bełchatów:


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE