dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
Druki
REFERAT FINANSOWY:

Wzory formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny:do
2017r.
od
2018r.
Wzór
wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO


DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH

Wzory formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny:do
2017r.
od
2018r.
Wzór
wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH

Wzory formularzy informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości:do
2017r.
od
2018r.
Wzór wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych:

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSP. ODPADAMI KOMUNALNYMI


REFERAT SKARBU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
Wzór wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA PRZYŁĄCZA

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ